Warning: error_log(D:\wwwroot\xxLy.com.cn\www\caches\error_log.php): failed to open stream: Permission denied in D:\wwwroot\xxLy.com.cn\www\olcms\libs\functions\global.func.php on line 441
胜利原油价格_胜利原油价格走势 - 油价查询
当前位置:油价查询 > 国际油价查询 > 胜利原油价格查询
胜利原油价格走势

最新胜利原油价格走势分析图
查询网址:http://www.xxLy.com.cn/shengliyuanyoujiage/

  最近一个月胜利原油价格查询

日期胜利原油价格 涨跌额 涨跌幅
2月份胜利原油现货价格
2015-02-0962.011.011.60%
2015-02-0662.011.011.60%
2015-02-0462.011.011.60%
2015-02-0362.011.011.60%
2015-02-0262.011.011.60%
1月份胜利原油现货价格
2015-01-3062.011.011.60%
2015-01-2962.011.011.60%
2015-01-2862.011.011.60%
2015-01-2762.011.011.60%
2015-01-0962.011.011.60%
2015-01-0862.011.011.60%
2015-01-0762.011.011.60%
2015-01-0662.011.011.60%
2015-01-0562.011.011.60%
12月份胜利原油现货价格
2014-12-3162.011.011.60%
2014-12-3062.011.011.60%
2014-12-2962.011.011.60%
2014-12-2662.011.011.60%
2014-12-2562.011.011.60%
2014-12-2462.011.011.60%
2014-12-2362.011.011.60%
2014-12-1962.011.011.60%
2014-12-1862.011.011.60%
2014-12-1562.011.011.60%