Warning: error_log(D:\wwwroot\xxLy.com.cn\www\caches\error_log.php): failed to open stream: Permission denied in D:\wwwroot\xxLy.com.cn\www\olcms\libs\functions\global.func.php on line 441
米纳斯原油价格_米纳斯原油价格走势 - 油价查询
当前位置:油价查询 > 国际油价查询 > 米纳斯原油价格查询
米纳斯原油价格走势

最新米纳斯原油价格走势分析图
查询网址:http://www.xxLy.com.cn/minasiyuanyoujiage/

  最近一个月米纳斯原油价格查询

日期米纳斯原油价格 涨跌额 涨跌幅
2月份米纳斯原油现货价格
2015-02-0966.261.011.50%
2015-02-0666.261.011.50%
2015-02-0466.261.011.50%
2015-02-0366.261.011.50%
2015-02-0266.261.011.50%
1月份米纳斯原油现货价格
2015-01-3066.261.011.50%
2015-01-2966.261.011.50%
2015-01-2866.261.011.50%
2015-01-2766.261.011.50%
2015-01-0966.261.011.50%
2015-01-0866.261.011.50%
2015-01-0766.261.011.50%
2015-01-0666.261.011.50%
2015-01-0566.261.011.50%
12月份米纳斯原油现货价格
2014-12-3166.261.011.50%
2014-12-3066.261.011.50%
2014-12-2966.261.011.50%
2014-12-2666.261.011.50%
2014-12-2566.261.011.50%
2014-12-2466.261.011.50%
2014-12-2366.261.011.50%
2014-12-1966.261.011.50%
2014-12-1866.261.011.50%
2014-12-1566.261.011.50%