Warning: error_log(D:\wwwroot\xxLy.com.cn\www\caches\error_log.php): failed to open stream: Permission denied in D:\wwwroot\xxLy.com.cn\www\olcms\libs\functions\global.func.php on line 441
大庆原油价格_大庆原油价格走势 - 油价查询
当前位置:油价查询 > 国际油价查询 > 大庆原油价格查询
大庆原油价格走势

最新大庆原油价格走势分析图
查询网址:http://www.xxLy.com.cn/daqingyuanyoujiage/

  最近一个月大庆原油价格查询

日期大庆原油价格 涨跌额 涨跌幅
2月份大庆原油现货价格
2015-02-0962.761.011.58%
2015-02-0662.761.011.58%
2015-02-0462.761.011.58%
2015-02-0362.761.011.58%
2015-02-0262.761.011.58%
1月份大庆原油现货价格
2015-01-3062.761.011.58%
2015-01-2962.761.011.58%
2015-01-2862.761.011.58%
2015-01-2762.761.011.58%
2015-01-0962.761.011.58%
2015-01-0862.761.011.58%
2015-01-0762.761.011.58%
2015-01-0662.761.011.58%
2015-01-0562.761.011.58%
12月份大庆原油现货价格
2014-12-3162.761.011.58%
2014-12-3062.761.011.58%
2014-12-2962.761.011.58%
2014-12-2662.761.011.58%
2014-12-2562.761.011.58%
2014-12-2462.761.011.58%
2014-12-2362.761.011.58%
2014-12-1962.761.011.58%
2014-12-1862.761.011.58%
2014-12-1562.761.011.58%